Sprawozdania i rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych zaprasza na szkolenie pt. „Sprawozdania i rozliczenia finansowe wspólnoty mieszkaniowej” organizowane w ramach ustawicznego doskonalenia dla uczestników rynku nieruchomości.

Na szkoleniu zaprezentujemy zagadnieniami związanymi ze sprawozdaniami i rozliczeniami finansowymi wspólnoty mieszkaniowej. Podczas zajęć zostanie przedstawiony stan według prawa, orzecznictwa oraz praktyki.

 

 

Program szkolenia:

1. O zdarzeniach i operacjach gospodarczych wspólnoty mieszkaniowej i jej majątku finansowym. Odrębność prawna, finansowa i podatkowa wspólnoty mieszkaniowej od właścicieli lokali.

2.Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej, w tym o sposobie prowadzenia księgowości, o ochronie danych i o przechowywaniu dokumentacji. Plan kont. Ewidencja syntetyczna i analityczna.

3. Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik, prawa i obowiązki podatnika, odpowiedzialność podatkowa podatnika.

4. Zasady prowadzenia ewidencji i rozliczeń podatkowych, w tym z tytułu:

a) podatku dochodowego od osób prawnych,

b) podatku od towarów i usług VAT

5. Podatek VAT przy odsprzedaży mediów dla właścicieli lokali według orzecznictwa ogólnej interpretacji Ministra Finansów.

6.  Regulaminy rozliczeń mediów a cywilne ustalenia z właścicielami lokali dotyczące odsprzedaży mediów do ich lokali.

7. Pozostałe rozrachunki finansowe wspólnoty mieszkaniowej w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, w tym o zasadach rozliczeń finansowych z właścicielami lokali.

8. Odpowiedzialność wspólnoty mieszkaniowej, w tym z tytułu roszczeń odszkodowawczych.

Koszt: 270 zł/osoba (220 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 14 marca 2012 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Stawki 2, budynek INTRACO.

Osoba prowadząca: Dorota Oleszczuk