W dniu 9 maja 2013 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych przekazał swoje stanowisko Panu Piotrowi Zientarskiemu Przewodniczącemu Komisji Ustawodawczej.

W załączeniu treść pisma.

Attachments