Stanowisko Saga Brokers Sp. Z o.o. w sprawie ustawy „deregulacyjnej”

Dom Brokerski Saga Brokers Sp.zo.o. przedstawił opinię w sprawie deregulacji zawodów rynku nieruchomości. W stanowisku ocenił wpływ deregulacji na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i skutki w zakresie warunków asekuracji oraz stawek ubezpieczeniowych.