W pierwszym numerze 2011 r. miesięcznika C.H.Beck ukazał się artykuł Pana Jarosława Zielińskiego pt. „CEPI – platforma wymiany doświadczeń zarządców nieruchomości”.

Attachments