Szkolenie 10 grudnia 2009 r. Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

Szkolenie 10 grudnia 2009 r. Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

 

 

PFSZN zaprasza na szkolenie

 

 

Umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami

W programie:

1. Podstawy prawne:

– pośrednictwo wg kodeksu zobowiązań (rys historyczny)

– umowa zlecenia wg kodeksu cywilnego ( do 1.01.1998r.)

– umowy powiązane (o dzieło, agencyjna, franchising, pełnomocnictwo)

2. Umowa pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – forma, treść, specyficzne wymogi):

– wg ustawy o gospodarce nieruchomościami ( od 1.01.1998r.)

– wg Standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami

– wg kodeksu cywilnego (wyłączność, klauzule abuzywne, odpowiedzialność )

– wg ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

– inne ustawy regulujące ochronę konsumentów i konkurencji

3. Klauzule w umowie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

– obowiązkowe

– umowne

– związane z wyłącznością

– oświadczenia składane w umowie lub w załącznikach do umowy

4. Treść umowy pośrednictwa – przepisy prawa wpływające na kształtowanie treści umowy

– podmioty

– przedmiot

– zasady wyłączności / umowy otwartej

– czynności pośrednictwa

– czynności dodatkowe

– zobowiązania zamawiającego

– czas obowiązywania umowy

– wynagrodzenie

– kary umowne, odsetki, zwrot kosztów, odstępne

– niedozwolone postanowienia umowne

– klauzule dotyczące dochodzenia roszczeń

– oświadczenia

5. Odpowiedzialność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami (dyscyplinarna ), kontraktowa, deliktowa

6. Wybrane przykłady orzecznictwa w zakresie postępowanie przed:

– Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

– Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów

– innymi sądami

7. Podsumowanie , pytania

Koszt: 180 zł

Termin: 10 grudnia 2009 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Attachments