Szkolenie 16 września 2010 r. „Jak zwiększyć bezpieczeństwo transakcji obrotu, czyli weryfikacja stanu prawnego nieruchomości”

Celem szkolenia jest pogłębienie oraz usystematyzowanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat zwiększenia bezpieczeństwa transakcji związanych z obrotem nieruchomościami w tym oddawanymi w najem, dzierżawę czy użytkowanie ze szczególnym uwzględnieniem weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, weryfikacji przyszłych najemców i innych podmiotów z którymi zawierane są umowy. Omówione zostanie także najnowsze przepisy i orzecznictwo związane z obrotem nieruchomościami.

 

Metoda szkolenia:
Zajęcia prowadzone są w formie aktywnego wykładu w trakcie którego trener odwołuje się do przykładów praktycznych i wzorów dokumentów. Uczestnicy szkolenia biorą udział w dyskusji, burzy mózgów jak również mają możliwość rozwiązywania kazusów.

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie: omówienie celu szkolenia, przedstawienie programu szkolenia.

II. Na czym polega badanie stanu prawnego nieruchomości i jakie znaczenie ma wnikliwa analiza stanu prawnego nieruchomości.

III. Jakie mogą być sposoby oszustwa w transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami i jak się przed nimi można bronić.

IV. Co można wyczytać z dokumentów takich jak: Księga wieczysta, akt własności ziemi, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, mapy, dokumenty poświadczające sposób nabycia nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, inne dokumenty uzależnione od rodzaju nieruchomości. Ile wynosi okres ważności tych dokumentów.

V. Zgodności treści dokumentów dotyczących stanu prawnego nieruchomości z bieżącym stanem faktycznym.

VI. Obrót nieruchomościami wpisanymi do rejestru zabytków oraz objętych ochroną konserwatorską.

VII. Ustalenie czy nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich, czy osoby trzecie nie roszczą sobie praw do nieruchomości.

VIII. Na co jeszcze należy zwrócić szczególną uwagę w transakcjach dotyczących obrotu nieruchomościami.

IX. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy weryfikacji przyszłych klientów (najemców, dzierżawców czy użytkowników) nieruchomości.

X. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sporządzaniu umów najmu, dzierżawy czy użytkowania nieruchomości. Jakie klauzule warto zawrzeć w umowach.

XI. Omówienie najnowszych przepisów dotyczącego nieruchomości oraz najnowszego orzecznictwa sądowego i arbitrażowego związanego z obrotem nieruchomościami.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195zł dla Członków PFSZN)

Termin: 16 września 2010 roku

Godziny: 10.00 – 16.00 (osiem godziny w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Agata Maksjan – radca prawny, właścicielka kancelarii radcowskiej – specjalista w zakresie prawa gospodarczego (m.in. nieruchomości, leasing, umowy handlowe w obrocie gospodarczym, prawo pracy, windykacja należności), mediator – Członek Polskiego Centrum Mediacji, trener


Attachments