Jak zbudować wizerunek firmy na rynku nieruchomości? szkolenie 19 października 2010 r.

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości pragnących rozwinąć swoją działalność i budować wizerunek w mediach, Internecie, społeczności lokalnej.

Managerowie doceniają znaczenie budowania wizerunku swojej firmy w mediach oraz wartości, jakie daje dobrze przygotowana reklama. Rozwój rynku nieruchomości, wzrost liczby konkurujących firm dyktuje nowe reguły walki o klienta i pozycję w branży. Jak wiadomo Public Relations i marketing to dźwignia handlu także dla zarządców nieruchomości, pośrednikom w ich obrocie i rzeczoznawców majątkowych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej firmie.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Co to jest PR? Rola PR w nowoczesnej firmie. Podstawowe cele skutecznego Public Relations.

2) Firma – media – klienci. Jak skutecznie zaprezentować swoją ofertę i wygrać z konkurencją na rynku nieruchomości?

3) Strategia PR i marketingu firmy i jej oferty:

a) cele i podstawy planowania w PR,
b) jak dobrze wypromować swoje usługi na rynku?

4) Prezentacja prezesa jako element budowy wizerunku firmy.

5) Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla firmy.

6) Komunikacja i PR w Internecie.

7) Oczekiwania dziennikarzy, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować się do rozmowy z dziennikarzem. Wypowiedz w radio, przed kamerą i wystąpienie publiczne na zebraniach.

8) Jak nie dać się wodzić za nos, czyli prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji z dziennikarzami:

a) – obowiązki dziennikarza – wybrane zagadnienia prawne,
b) – ochrona przed manipulacją,
c) – wiarygodny i pozytywny komunikat,
d) – sprostowanie jako ostateczność.

9) Różnice w przekazie, czyli jak i kiedy prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do prezentacji firmy i jej produktów:
a) media elektroniczne,
b) Internet,
c) media drukowane,
d) media branżowe.

10) Wydarzenia medialne:
a) imprezy okolicznościowe,
b) koncerty charytatywne,
c) przygotowanie innych wydarzeń medialnych,
d) patronat medialny i imprezy masowe,
e) kampanie społeczne jako element kreacji wizerunku firmy.

11) Media lokalne i ich znaczenie w prezentacji firmy.

12) Relacje z administracją jako szansa promocji firmy – wykorzystanie mediów instytucjonalnych i społecznych.

13) Zadania pracowników w promowaniu firmy.

14) Wykorzystanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do kreacji wizerunku firmy i relacji z mediami.

15) Pytania i odpowiedzi.

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 19 października 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22


Osoba prowadząca: Maurycy Seweryn
– Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i arządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Doradca ds. public affairs i public relations w Warszawskiej Grupie Doradczej.

Attachments