Szkolenie 24 marca 2010 Najem i dzierżawa nieruchomości na cele mieszkalne i użytkowe – konstrukcja umowy. Konsekwncje podatkowe

Szkolenie 24 marca 2010 – Najem i dzierżawa nieruchomości na cele mieszkalne i użytkowe – konstrukcja umowy. Konsekwencje podatkowe. 

PFSZN zaprasza na szkolenie nt.

W programie:

I. Aspekty prawne umów najmu i dzierżawy

1. Charakterystyka umów

2. Prawa i obowiązki wynajmującego, wydzierżawiającego,

3. Prawa i obowiązki najemcy i dzierżawcy,

4. Czynsz – wielkość, składniki, media, terminy płatności, kaucja, zwrot nakładów

5. Dokumentacja kosztów

 

II. Rozliczenia podatkowe

1. Składniki przychodu

2. Składniki kosztów

3. Remonty

4. Ulepszenia. Przebudowa nieruchomości

5. Amortyzacja

6. Podatek VAT

a) rozliczanie mediów,

b) rozliczenia przy współwłasności

7. Podatek od nieruchomości

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 24 marca 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Stella Brzeszczyńska – Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Attachments