„Efektywna komunikacja interpersonalna, mosty nie mury w życiu prywatnym i biznesie” szkolenie 28 grudnia 2010 r.

Komunikujemy się zawsze i wszędzie. Mówiąc i nie wydając dźwięków, wyglądając w określony sposób oraz nie pokazując się wcale. W każdej sekundzie naszego istnienia wysyłamy, często nieświadomie sygnały, które następnie interpretuje nasze otoczenie. Skoro więc nie możemy od komunikacji uciec – zróbmy z niej skuteczne narzędzie realizacji naszych celów!

 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom merytoryki z zakresu:
• Istoty procesu komunikacji
• Likwidowaniu lub niwelowaniu barier komunikacyjnych
• Skutecznej komunikacji, czyli budowania trwałych mostów porozumienia
• Rozpoznawania preferowanych stylów komunikowania się i praktycznej umiejętności dopasowania się do rozmówców
• Zasad skutecznego przekazywania informacji oraz udzielania informacji zwrotnej.
• Zabezpieczenia efektywności procesu komunikacji przez konkretne narzędzia wzmacniania przekazu oraz metody jej formalizacji.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1. NATURA KOMUNIKACJI
• Proces komunikacji
• Istota komunikacji skutecznej
• Rodzaje komunikacji

2. PRZESZKODY W KOMUNIKACJI „Mury”
• Bariery w komunikacji budowane przez nas i przez innych – czyli co nam przeszkadza skutecznie porozumiewać się.
• Różnice w postrzeganiu i nazywaniu rzeczywistości jako przeszkoda w komunikacji.
• Słowa – symbole różnych treści.
• Autobiografia ( ocenianie, interpretowanie faktów i sytuacji odwołując się wyłącznie do swojego punktu widzenia i swoich doświadczeń)

3. SKUTECZNA KOMUNIKACJA „ Jak budować mosty?”
• Pokonywanie barier w komunikacji – jak stać się dobrym słuchaczem.
• Siedem sposobów dobrego słuchania
• Narzędzia skutecznego słuchania(parafraza, odzwierciedlenie, klaryfikacja, prowadzenie)

4. STYLE KOMUNIKOWANIA
• Ogólna charakterystyka profili.
• Test autodiagnostyczny.
• Budowa wypowiedzi dla odbiorców o przeciwnych preferencjach.

5. TYPOWE PROBLEMY ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM INFORMACJI

6. ETAPY SKUTECZNEGO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI
• Wyjaśnianie
• Demonstrowanie
• Wykonanie po śladzie
• Korekta

7. FEEDBACK czyli INFORMACJA ZWROTNA.
• Czym jest.
• Zasady udzielania

8. ZABEZPIECZENIE EFEKTYWNOŚCI KOMUNIKACJI
• Wzmacnianie przekazu poprzez tabele, wykresy, grafikę oraz jego formalizowanie.

Koszt: 250 zł/osoba(195 zł/osoba dla członków PFSZN)
Termin: 28 grudnia 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

 

Osoba prowadząca: Aleksandra Połcik, absolwentka Politechniki Warszawskiej, Wydział Geodezji i Kartografii, Doktorantka na rodzimym wydziale. Trener w sztuce NLP certyfikat wydany przez Ph.D. Christina Hall NLP Meta Master Trainer; The Society of Neuro-Linguistic Programming California. Ośmioletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rozwojowych. Działalność zawodowa przede wszystkim obejmuje edukację i rozwój sił sprzedaży. Od 5 lat pracuje w segmencie rynku nieruchomości i inwestycji.