Szkolenie – Inwestowanie w nieruchomości. Rozliczenia podatkowe

Szkolenie – INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI. ROZLICZENIA PODATKOWE – 24 lutego 2010 r.


I. Klasyfikacja podatkowa nieruchomości

1. Towary handlowe, majątek trwały w podatkach dochodowych

2. Towary handlowe w podatku VAT

3. Grunty i prawo użytkowania wieczystego gruntów

4. Związek klasyfikacji statycznych z rozliczeniem podatkowym

II. Rozliczenia podatkowe przy zakupie nieruchomości

1. Koszty podatkowe. Rozliczenie kosztów w czasie

2. Odliczenie i korekta VAT

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

III. Posiadanie nieruchomości

1. Amortyzacja majątku

2. Modernizacje i remonty

3. Umowy najmu. Postanowienia mające wpływ na rozliczenia podatkowe

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 24 lutego 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22, siedziba SPWN

Osoba prowadząca: Stella Brzeszczyńska – Prawnik, doradca podatkowy, prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego i Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obrotem i posiadaniem nieruchomości. Wieloletni wykładowca prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Attachments