Public Relations w instytucji publicznej i samorządzie – 16 lutego 2010

CEL SZKOLENIA:

Kadra zarządzająca większości instytucji docenia znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja zewnętrzna ze społeczeństwem rozumianym także jako społeczność lokalna województwa, powiatu i gminy. Wydziały lub samodzielne stanowiska ds. PR stały się nieodłącznym elementem struktury administracji publicznej. Struktura ta jest stopniowo rozbudowywana i przenoszona do instytucji podległych, jednostek samorządowych i zakładów publicznych. Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad i technik działania PR w nowoczesnej instytucji publicznej i gminie. Konsekwencją będzie wzrost poparcia społecznego dla władz instytucji i dla działań, które realizują one na rzecz dobra wspólnego obywateli. Szkolenie obejmuje również elementy PR instytucji lub gminy na poziomie Unii Europejskiej.

W 2010 roku odbędą się wybory samorządowe, które staną się sprawdzianem dla PR gminy i jej instytucji. Dodatkowym więc atutem szkolenia jest zaprezentowanie technik uzyskania lepszych wyników, które umożliwią dalszą realizację misji w danej gminie.

 

 

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie adresowane jest do burmistrzów, członków zarządów gmin, rzeczników prasowych, dyrektorów jednostek administracji publicznej, naczelników i pracowników wydziałów odpowiedzialnych za relacje publiczne i promocję instytucji i gminy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1)    Rola PR i promocji w nowocześnie zarządzanej instytucji. Podstawowe cele skutecznego Public Relations w instytucji macierzystej  i jej oddziałach.

2)    Co jest skuteczniejsze i tańsze:  zlecenie PR specjalistycznej agencji, czy zbudowanie lub poprawa struktury PR w administracji.

3)    Urząd -media-społeczeństwo. Skuteczne komunikowanie się z otoczeniem urzędu i gminy:

a)           na poziomie gminy i mediów lokalnych,

b)           na poziomie powiatu i województwa i mediów regionalnych,

c)           na poziomie kraju i mass mediów

d)           na poziomie Unii Europejskiej

e)           media branżowe i społecznościowe

4)    Strategia PR instytucji i gminy:

a)           cele i podstawy planowania w PR,

b)           dopasowanie narzędzi PR do sytuacji i polityki gminy.

5)    Prezentacja burmistrza, dyrektora, naczelnika jako element budowy wizerunku instytucji.

6)    Zasady współpracy z mediami i formułowanie przekazu korzystnego dla samorządu i instytucji. Oczekiwania dziennikarzy od managerów jednostek samorządowych i rządowych oraz od specjalistów ds. PR, czyli jak czytelnie i profesjonalnie przygotować:

a)           komunikat i informację prasową,

b)           opracowanie prasowe,

c)           konferencję i briefing prasowy,

d)           oświadczenie.

7.    Wypowiedz w radio, przed kamerą i wystąpienie publiczne – jak uniknąć stresu i jak wykreować swój wizerunek.

8.    Komunikacja i PR w Internecie.

9.    Jak „nie dać się wodzić za nos”, czyli prawa i zasady rzetelnej komunikacji i dobrych relacji z dziennikarzami:

a)           obowiązki dziennikarza – wybrane zagadnienia prawne,

b)           ochrona przed manipulacją przekazu,

c)           wiarygodny i pozytywny komunikat,

d)           sprostowanie jako ostateczność.

10.  Różnice w przekazie, czyli jak prawidłowo i skutecznie wykorzystać różne media do prezentacji instytucji i jej polityki:

11.  Rzecznik prasowy a wystąpienia publiczne władz instytucji i gminy.

12.  Jak wykreować wydarzenia medialne:

a)             imprezy okolicznościowe,

b)             koncerty charytatywne,

c)             przygotowanie innych wydarzeń medialnych,

d)             patronat medialny i imprezy masowe,

e)             kampanie społeczne jako element kreacji wizerunku gminy i administracji.

13.  Relacje i konsultacje ze społecznością lokalną – inne metody prezentacji gminy i administracji.

14.  PR gminy jako szansa na pozyskanie inwestorów.

15.  Zadania pracowników w promowaniu instytucji i oddziałów.

16.  Wykorzystanie organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do kreacji wizerunku gminy i administracji w relacjach z mediami.

17.  Wszystko pod kontrolą – Public Relations kryzysowe.

18.  Pytania i odpowiedzi.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 16 lutego 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22, siedziba SPWN

Osoba prowadząca: Maurycy Seweryn – Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej. Stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Studium Doktoranckim Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. Doświadczenie w PR zdobywa od 1995 roku jako rzecznik instytucji publicznych, polityków, organizacji pozarządowych i firm. Szlify urzędnicze zdobył w Kancelarii Premiera, MSWiA oraz jako wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Ma na swoim koncie wiele udanych kampanii społecznych, wyborczych i wizerunkowych oraz ponad 2000 publikacji prasowych. Doradca ds. public affairs i public relations w Warszawskiej Grupie Doradczej.

Attachments