Efektywność energetyczna budynków – nowelizacja ustawy i zmiany w Prawie energetycznym

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych serdecznie Zaprasza do udziału w Szkoleniu wigilijnym na temat: Efektywność energetyczna budynków – nowelizacja ustawy i zmiany w Prawie energetycznym

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości;
 • administratorów nieruchomości
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych i pracowników urzędów gmin
 • wszystkich osób związanych z rynkiem nieruchomości.

W trakcie szkolenia nasi eksperci omówią aspekt efektywności energetycznej, w tym m. in. kwestie związane z:

 1. Ustawą z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej .
 2. Ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów: a) Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB).
 3. Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne: a) Rozliczaniem kosztów energii w budynkach wielorodzinnych; b) Wyposażeniem techniczne budynków wielorodzinnych w urządzenie pomiarowe; c) Regulaminem rozliczania kosztów energii.
 4. Deklaracją o źródłach emisji – wzór deklaracji.
 5. Źródłach finansowań.
 6. Możliwości łączenia różnych źródeł w finansowaniu inwestycji.
 7. Zdolnością kredytową w obliczu zmian stóp procentowych.
 8. Oszczędnością energetyczną jako źródło finansowania.

Data: 4 grudnia 2021 r.*, godz. 11:00 – 16:00

Miejsce: Hotel Olsza*** w Olszówce 2B, 62-731 Przykona k. Uniejowa.

Koszt: 260 zł + 23% VAT członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN

320 zł + 23% VAT pozostali uczestnicy

Małgorzata Popiołek

Członek Zarządu Fundacji Poszanowania Energii. Specjalizuje się w tematyce energii odnawialnej. Audytor energetyczny. Wykładowca na studiach z zakresu auditingu i certyfikacji. Kierownik projektów międzynarodowych w zakresie energooszczędności i zastosowana energii odnawialnych w budownictwie. Koordynator szkolenia pilotażowego CLI-MA (Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu).

Piotr Stawicki

Doradca z długoletnim doświadczeniem w zakresie finansowania remontów (termomodernizacji) budynków Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych „Lakszmi”. Prezes zarządu Stowarzyszenia Branży Nieruchomości „Consilium”. Członek Fundacji Poszanowania Energii. Współautor szkolenia pilotażowego w CLI-MA (Certyfikowany Zarządca Nieruchomości ds. Klimatu).

Wojciech Konieczny

Zarządca nieruchomości, organizator certyfikowanych wykładów w Ministerstwie Infrastruktury. Prezes Stowarzyszenia Uczestników Nieruchomości TRANSFER, biegły sądowy oraz szkoleniowiec z 20-letnią praktyką. Autor wielu programów informatycznych wspomagających pracę zarządców nieruchomości w inwentaryzacji, eksploatacji oraz rozliczania mediów.

Aby wziąć udział należy wypełnić załączoną niżej Kartę zgłoszeniową.

Zapraszamy!

Patronatu udzielili:

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku zbyt małej ilości osób.