Szkolenie – Wybrane zagadnienia związane z najmem lokali na cele mieszkalne w świetle def. najmu okazjonalnego

Wybrane  zagadnienia  związane  z  najmem  lokali  na  cele mieszkalne w świetle definicji najmu okazjonalnego – 25 lutego 2010


Program szkolenia:

 

 1. Omówienie podstaw prawnych regulujących problematykę najmu, przydatna literatura i strony internetowe
 2. Cechy różnych form władania lokalem – najem, użyczenie, prawo użytkowania,  służebność osobista
 3. Konsekwencje zastosowania formy umowy oddającej lokal we władanie – ustna, pisemna, akt notarialny
 4. Szczególne unormowania najmu lokali wg kodeksu cywilnego
 5. Szczególne unormowania najmu wg ustawy o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego
 6. Szczególne unormowania najmu spełniającego warunki ustawowej definicji najmu okazjonalnego
 • Ustawy zmienione
 • Treść, forma, czas trwania umowy najmu
 • Czynności obowiązkowe po stronie wynajmującego i najemcy
 • Postępowanie eksmisyjne
 • Opodatkowanie dochodu / przychodu z najmu
 1. Zawartość umowy najmu z uwzględnieniem wymogów dotyczących najmu okazjonalnego
 • Cechy
 • Klauzule obowiązkowe
 • Klauzule umowne
 • Zabezpieczenia
 • Roszczenia
 • Uwarunkowania dodatkowe
 • Zróżnicowanie praw wynajmującego i najemcy

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 25 lutego 2010 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22, siedziba SPWN

Osoba prowadząca: Małgorzata Bar licencja pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 48. Wieloletni praktyk i teoretyk, wykładowca zarówno na praktykach zawodowych jak i na studiach podyplomowych dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Attachments