Szkolenie – Zebranie wspólnoty mieszkaniowej czyli jak skutecznie i w dobrej atmosferze podsumować rok

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej czyli jak skutecznie i w dobrej atmosferze podsumować rok – 15 lutego 2010

Adresaci szkolenia:

Pracownicy firm zarządzających nieruchomościami, którzy organizują i / lub prowadzą (lub chcą to robić w przyszłości) zebrania wspólnot mieszkaniowych. Osoby pomagające w organizacji takich spotkań. Członkowie Zarządów wspólnot, które nie korzystają z zewnętrznego Zarządcy.

Dzięki tym warsztatom szkoleniowym dowiesz się:

 • jakie zagadnienia należy omówić na dorocznym zebraniu wspólnot mieszkaniowych,
 • jakie aspekty prawne i praktyczne tych zagadnień mają wpływ na uzgodnienia i dalszą współpracę wspólnot z Zarządcą,
 • jakie mechanizmy psychologiczne kierują zachowaniem uczestników tego rodzaju spotkań,
 • w jaki sposób w praktyce doprowadzić do poczynienia niezbędnych uzgodnień,
 • jak zapanować nad trudnymi uczestnikami i radzić sobie z „oporem” sali,
 • co zrobić by zebranie przebiegało sprawniej i w lepszej atmosferze niż dotychczas…

 

Program szkolenia:

 

1. Otwarcie zebrania

 • wybór osoby otwierającej (zasady i zwyczaje),
 • zdobycie uwagi audytorium,
 • zachowanie „prezentera” (prowadzącego) czyli budowanie autorytetu od pierwszego momentu,
 • ton głosu jako narzędzie pracy,
 • mowa ciała jako klucz do sukcesu.

 

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania (oraz Komisji Skrutacyjnej jeśli zajdzie potrzeba).

 • wyjaśnienia ułatwiające wybór,
 • zgodna z prawem demokracja i… sposoby wpływania na nią,
 • zarządca Przewodniczącym – mocne i słabe strony popularnego rozwiązania,
 • skład Prezydium i Komisji Skrutacyjnej – wybory bardziej i mniej strategiczne,

3. Przyjęcie porządku Zebrania.

 • dobry moment na prezentację i uzupełnianie porządku – przed zebraniem czy na zebraniu?
 • ile zagadnień jesteśmy w stanie omówić czyli jak przemówić do rozsądku zebranych?
 • separowanie zagadnień marginalnych i indywidualnych,
 • odważny prowadzący – umiejętne reagowanie na zachowanie sali,
 • radzenie sobie z oporem uczestników spotkania,
 • „wywoływanie” istotnych z punktu widzenia zarządcy tematów
 • zmiana Zarządu? – wpływanie na decyzje uczestników zebrania.

 

4. Sprawozdanie za rok poprzedni.

 • spójne przedstawienie informacji,
 • umiejętne podkreślenie zasług zarządcy i innych kluczowych osób,
 • psychologiczne źródła zachowań tzw. „trudnych” słuchaczy,
 • reagowanie na rozpraszające komentarze / pytania,
 • precyzowanie zastrzeżeń z sali,
 • włączanie „aktywistów” do działań zarządcy.

 

5. Przedłożenie informacji o realizacji planów remontowych.

 • uzgodnienie priorytetów,
 • umiejętne reagowanie na zastrzeżenia.

 

6. Absolutorium dla Zarządu oraz przyjęcie sprawozdania finansowego.

 • strategia dopracowana… przed zebraniem,
 • aspekty prawne i sposób ich przedstawiania,
 • udzielanie wyjaśnień – kiedy?, jak?

 

7. Plany na kolejny rok.

 • koszty eksploatacji,
 • inwestycje,
 • przedstawienie potrzeb remontowych,
 • wskazanie konsekwencji (finansowych i związanych z komfortem użytkowania nieruchomości) podjętych decyzji,
 • wyjaśnienia dotyczące podwyżek
 • wskazywanie przyczyn,
 • przeliczanie,
 • powoływanie się na ekspertów / przepisy
 • „separowanie” negatywnych emocji od zarządcy,
 • argumentacja jedno- i dwustronna jako narzędzie prowadzenia dyskusji,

 

8. Uchwalenie wysokości zaliczek.

 • zaliczki na eksploatację,
 • zaliczki na fundusz remontowy,
 • uzasadnianie dobrych pomysłów,
 • podsumowywanie uzgodnień
 • pytania i argumenty
 • cyfry i „twarde” dane

 

9. Wolne wnioski.

 • wolność… w granicach rozsądku,
 • łagodzenie emocji,
 • zbieranie wniosków,
 • elementy PR-u czyli umiejętne podkreślanie zasług Zarządcy

 

10. Podsumowanie i zamknięcie zebrania.

 • elementy budowania wizerunku Zarządcy i wzmacniania dobrych relacji z zarządem / właścicielami lokali.

 

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)

Termin: 15 lutego 2010 roku

Godziny: 10:00 – 17:00 (dziewięć godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22, siedziba SPWN

Osoby prowadzące: Michał Wajszczak –  praktyk zarządzania nieruchomościami i szkoleniowiec. Współwłaściciel i członek Zarządu dużej Spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami. Aktualnie ma pod stałą opieką ponad 100 wspólnot mieszkaniowych i zarządza grupą administratorów budynków. Prowadzi szkolenia i zajęcia na wyższych uczelniach. Wykształcił wielu pracowników branży nieruchomościowej.

Agnieszka M. Staroń – trener, coach, mediator i konsultant z praktycznym doświadczeniem zawodowym w biznesie (w tym w zajmującej się kształtowaniem wizerunku branży Public Relations)  oraz wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Specjalizuje się m.in. w szkoleniach z zakresu komunikacji i zarządzania. Przygotowuje też pracowników i menedżerów do różnego rodzaju wystąpień publicznych.

Attachments