Sztuka budowania pozytywnych relacji z klientem w zarządzaniu nieruchomościami – szkolenie w dn. 4 lutego 2021 r.

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu pt. Sztuka budowania relacji z klientem w zarządzaniu nieruchomościami w dn. 4.02.2021 r.

Szkolenie skierowane jest do:

  • zarządców nieruchomości;
  • pośredników w obrocie nieruchomościami;
  • wszystkich osób związanych z rynkiem nieruchomości chcących zgłębić temat szkolenia.

W trakcie szkolenia, omówione zostaną takie zagadnienia jak:

Marka osobista Zarządcy a skuteczność działań

Neuroprzekaz marki osobistej, jej źródło oraz formy prezentowania

Co składa się na markę osobistą Zarządcy i w jaki sposób budujemy ją na nieświadomym poziomie?

Neuroprzekaz osoby pewnej siebie i zdecydowanej

Etykieta biznesowa – jaki ma wpływ na efekt końcowy podejmowanych działań?

Etykieta spotkań biznesowych – co nowego?

Etykieta telefoniczna – co nowego?

Serwisy społecznościowe, czyli marka osobista w sieci

Jakie działania w sieci szkodzą marce osobistej?

Komunikacja interpersonalna, jako istotny element marki osobistej

Najważniejsze neuronarzędzia do stosowania w komunikacji interpersonalnej z klientami

Słowa i zwroty wzmacniające przekaz oraz pozycję mówiącego?

Słowa i zwroty osłabiające przekaz i pozycję mówiącego?

Porozumiewanie się kobiet i mężczyzn, czyli co nas różni i co łączy w komunikacji biznesowej

Co mogą zrobić mężczyźni, by lepiej porozumiewać z kobietami w sferze biznesowej?

Co mogą zrobić kobiety, by lepiej komunikować się z mężczyznami w sferze biznesowej?

Sztuka prowadzenia korespondencji mailowej z klientem

Aktualne zasady netykiety

Struktura profesjonalnego maila skierowanego do klienta

Profesjonalne słownictwo w korespondencji z klientem – na co zwracać uwagę?

Jak reagować na emocje negatywne zawarte w korespondencji od klienta?

Jaki sposób sformułowania wypowiedzi mailowej, wzmacnia naszą pozycję?

Jaki sposób sformułowania wypowiedzi mailowej, osłabia naszą pozycję?

Kluczowe narzędzia do zastosowania w korespondencji z klientem w sytuacji napięcia i stresu

Najczęściej popełniane błędy w wymianie korespondencyjnej z klientem w sytuacji trudnej

Data: 4.02.2021 r.*, godz. 10:00-14:00

Miejsce: szkolenie on-line za pośrednictwem platformy Zoom

Koszt: 420 zł +23% VAT członkowie Stowarzyszeń zrzeszonych w PFSZN

450 zł + 23% VAT pozostali uczestnicy

Prowadzący: Grażyna Białopiotrowicz

Trener biznesowych umiejętności psychologicznych, ekspert w budowaniu marki osobistej, osobisty doradca

Managerów wyższego szczebla, Reprezentantów Zarządów oraz osób publicznych. Na rynku nieruchomości od 20 lat szkoli Pośredników w obrocie nieruchomościami oraz Zarządców nieruchomości. Prowadzi szkolenia, warsztaty, treningi dla Uczestników na różnym szczeblu

rozwoju i zaawansowania zawodowego w firmach różnych branż, urzędach i instytucjach.

Specjalizuje się w psychologii biznesu: profesjonalna obsługa klienta, komunikacja interpersonalna w firmie i z klientami, psychologia stresu

zawodowego, zarządzanie emocjami, psychologia sprzedaży i negocjacji, kierowanie zespołem i motywowanie pracowników, budowanie marki

osobistej. W swojej pracy korzysta ze specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.

Posiadaną wiedzę ekspercką wykorzystywała w kampaniach wyborczych w wyborach parlamentarnych, samorządowych i prezydenckich.

Jest autorką książek: Psychologia sprzedaży nieruchomości; Psychologia w pracy zarządcy nieruchomości; Kreowanie wizerunku w biznesie

i polityce.

Wspólnie z Marzeną Rogalską napisała książkę: Być kobietą biznesu. Kierowanie zespołem, motywowanie pracowników, kreowanie własnego

wizerunku, wydanej przez Wolters Kluwer.

Współpracuje, jako wykładowca studiów podyplomowych, ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Collegium Civitas w Warszawie.