Na stronach Ministerstwa Infrastruktury www.mi.gov.pl opublikowane zostały terminy postępowań kwalifikacyjnych dla zarządców nieruchomościami i pośredników w obrocie nieruchomościami

Postępowania kwalifikacyjne:

1. Dla kandydatów na zarządców nieruchomości:

 • 28-29 kwietnia 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 21 marca 2011 r.
 • 19-20 maja 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 11 kwietnia 2011 r.
 • 9-10 czerwca 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 2 maja 2011 r.
 • 11-12 sierpnia 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 4 lipca 2011 r.
 • 15-16 września 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 8 sierpnia 2011 r.
 • 20-21 października 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 12 września 2011 r.
 • 8-9 grudnia 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 31 października 2011 r.

2. Dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami:

 • 7-8 kwietnia 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 28 lutego 2011 r.
 • 12-13 maja 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 4 kwietnia 2011 r.
 • 2-3 czerwca 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 26 kwietnia 2011 r.
 • 14-15 lipca 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 6 czerwca 2011 r.
 • 8-9 września 2011 r. ostatni dzień składania wniosków- 1 sierpnia 2011 r.
 • 13-14 października 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 5 września 2011 r.
 • 24-25 listopada 2011 r. ostatni dzień składania wniosków – 17 października 2011 r.
Jednocześnie Departament Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwa Infrastruktury uprzejmie informuje, że wszystkie wpływy z tytułu postępowań kwalifikacyjnych dla kandydatów na pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcy nieruchomości winny być wpłacane na konto o numerze:
90 1010 1010 0056 0122 3100 0000
NBP O/O Warszawa
Ministerstwo Infrastruktury
Biuro Finansowe
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na zarządce nieruchomości i kandydatów na pośrednika w obrocie nieruchomościami wynosi 400 zł.