Ustawa „deregulacyjna” przekazana do podpisu Prezydenta

W dniu 19 czerwca 2013 r. Marszałek Sejmu przekazał do podpisu Prezydenta ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów.

Treść ustawy poniżej (nasze zawody str. 42-49)

http://orka.sejm.gov.pl/opinie7.nsf/nazwa/806_u/$file/806_u.pdf