Sejm przyjał poprawki Senatu dot. ustawy „deregulacyjnej”

W dniu 13 czerwca br. odbyło się głosowanie w Sejmie nad przyjęciem poprawek Senatu do ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Sejm przyjął poprawkę do UOGN, która pozostawia obowiązek OC dla pośredników i zarządców nieruchomości, umowę pośrednictwa i zarządzania w formie pisemnej. Ustawa zostanie przekazana do Prezydenta RP, który ma 21 dni na podpisanie ustawy.