Utrzymanie techniczne nieruchomości – 29 września 2020

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych,
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości, publicznych.

Program szkolenia:

Rola dokumentacji w pracy zarządcy, a zwłaszcza Książki Obiektu Budowlanego

 • Inwentaryzacja zasobów-cel i zakres sporządzania.
 • Zasady pozyskiwania i grupowania informacji i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia:

 • Zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji, jej statyki i prawidłowego reagowania na warunki środowiskowe i sposób użytkowania.

  • Zapoznanie się z czynnikami mającymi decydujących wpływ na konstrukcję obiektu.

  • Rola opinii, ekspertyz i analizy zdarzeń.

 • Zapewnienie zgodnej z prawem ochrony przeciwpożarowej uwzględniającej:

 • Realizację scenariusza pożarowego obiektu.

 • Zapoznanie służb i użytkowników z rodzajami i typami instalacji i systemów służących bezpieczeństwu pożarowemu.

 • Opracowanie i wdrożenie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

 • Prowadzenie prawidłowej gospodarki systemami przeciwpożarowej, ze szczególnym uwzględnieniem dotrzymania zakresu i terminu ich konserwacji.

 • Właściwe dokumentowanie działań zabezpieczających i zdarzeń pożarowych na obiekcie.

 • Przygotowanie warunków i wdrożenie procedur ewakuacyjnych.

 • Przygotowania na wypadek aktów terrorystycznych, chuligaństwa i wandalizmu.

  • Podjęcie działań mających na celu zdefiniowanie zagrożeń, opracowanie procedur szkoleniowo- zaradczych, określenie funkcji uczestników odpowiadających za bezpieczeństwo.

  • Zapewnienie materialne bezpieczeństwa- monitoring, współpraca z Policją.

  • Rola służb ochrony.

  • Działania mające nas celu likwidację szkód.

Zasady pozyskiwania i grupowania informacji i dokumentów niezbędnych do:

 • Potwierdzenia wykonania działań wymaganych prawem.

 • Ustalenia zasad współpracy w obrębie firmy zarządzającej obiektem.

 • Określenia kompetencji uczestników działań.

 • Przyjęcie zasad potwierdzania działań i dokumentowania do celów finansowych.

 • Sprecyzowania roli protokołów w procesie zarządzania.

 • Określenia odpowiedzialności za utrzymanie systemów, instalacji i urządzeń.

 • Opracowanie i przyjęcie reguł uściślających przedmiot najmu lub użyczenia.

 • Zdefiniowanie odpowiedzialności i podział kosztów za korzystanie z określonych środków.

 • Opracowanie zasad rozliczeń mediów.:

  • ćwiczenia z tworzenia kluczy alokacyjnych kosztów,

  • harmonogramy działań-rola w realizacji budżetów.

 • Usystematyzowanie i ułatwienie pracy poprzez prawidłową konstrukcję systemu kompetencji i odpowiedzialności.

 • Właściwe, zgodne z prawem i praktyką prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego jako rejestru zdarzeń i opracowań dotyczących obiektów budowlanych.

 • Inwentaryzacja wyposażenia i zasobów jako zasadnicze.

Termin: 29 września 2020 r. godz. 10:00 – 15:00

Miejsce: Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 lok. 2

Koszt:

 • 300 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
 • 350 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

 

Karta zgłoszeniowa – Utrzymanie techniczne nieruchomości – 29.09.2020

Prowadzący: Witold Malinowski