Władze Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych :

 • Rada Krajowa – zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

W następstwie wyborów Rady Krajowej PFSZN w dniu 26 czerwca 2021 r.  wybrano Zarząd w składzie:

 • Jolanta Janasik – Prezydent
 • Tomasz Pardo – Wiceprezydent
 • Maria Kowalska – Członek Zarządu
 • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
 • Witold Malinowski – Członek Zarządu

W następstwie wyborów Rady Krajowej PFSZN w dniu 26 czerwca 2021 r.  wybrano Komisję Rewizyjną w składzie:

 • Bibianna Paluch-Koźmińska – Przewodnicząca Komisji
 • Halina Grączewska – Członek Komisji
 • Jarosław Zieliński – Członek Komisji

Komisje problemowe Federacji to:

 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji