Władze Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych :

 • Rada Krajowa – zebranie delegatów sfederowanych Stowarzyszeń
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna

Kadencja Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

W następstwie wyborów uzupełniających do wyborów z dn. 30 czerwca 2018 r. do władz Federacji, w dniu 26 września 2020 r. ukonstytuował się Zarząd w składzie:

 • Jolanta Janasik – Prezydent
 • Tomasz Pardo – Wiceprezydent
 • Witold Malinowski – Członek Zarządu
 • Maria Anna Kuczyńska – Członek Zarządu
 • Bibianna Paluch-Koźmińska – Członek Zarządu

W wyniku wyboru Pani Bibianny Paluch-Koźmińskiej do Zarządu PFSZN w dniu 26 września 2020 r. do Komisji Rewizyjnej weszła Pani Ewa Kłos. Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Maria Kowalska – Przewodniczący Komisji
 • Halina Grączewska – Członek Komisji
 • Ewa Kłos – Członek Komisji

Komisje problemowe Federacji to:

 • Komisja Prawna
 • Komisja Edukacji