Zarząd:
Prezes Jarosław Szymczak
Dane teleadresowe:
ul. Nowotomyska 1/2
60-368 Poznań
tel./fax 061 835 16 53
http://www.wszn.com.pl/
biuro@wszn.pl