Skład Zarządu V Kadencji PFSZN wybrany w dniu 1 czerwca 2012 roku:

  • Maria Kowalska – Prezydent
  • Jarosław Zieliński – Wiceprezydent

Członkowie Zarządu:

  • Halina Grączewska
  • Witold Malinowski
  • Jolanta Janasik

Skład Komisji Rewizyjnej po wyborach w dniu 15 czerwca 2013 roku:

Halina Kulesza- Przewodnicząca

Członkowie: Zbigniew Pogorzelski, Anna Kuczyńska