Wspólnota mieszkaniowa w pigułce – kompendium wiedzy dotyczącej powstawania, organizowania i funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I – Przepisy prawa regulujące działalność wspólnoty mieszkaniowej.

 • Ustawa o własności lokali i kodeks cywilny.
 • Nieruchomości wspólna, lokale oraz członkowie wspólnoty:

Moduł II – Powstanie wspólnoty mieszkaniowej.

 • Akt założycielski
 • Rejestracja
 • Statut wspólnoty mieszkaniowej.
 • Statut czy umowa o sposobie zarządu nieruchomością wspólną
 • Organy wspólnoty mieszkaniowej.
 • Prawa i obowiązki członków wspólnoty.

Moduł III – Zorganizowanie wspólnoty mieszkaniowej.

 • Wspólnota „mała” i „duża”
 • Zebrania wspólnoty

Moduł IV – Zarząd wspólnoty mieszkaniowej

 • Wybór zarządu.
 • Skład i odpowiedzialność zarządu oraz jego członków.
 • Obowiązki i prawa i zarządu.
 • Wynagrodzenie członków zarządu.
 • Kontrola działalności zarządu.

Moduł V – Sprawozdawczości wspólnot

 • Zebranie sprawozdawcze
 • Sprawozdanie finansowe
 • Sprawozdanie rzeczowe
 • Absolutorium
 • Plan remontów a wymiar stawki na fundusz remontowy.

Koszt: 250 zł/osoba(180 zł/osoba dla członków PFSZN)

Termin: 23 maja 2013 roku

Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)

Miejsce: Al. Jerozolimskie 125/127, Warszawa

Osoba prowadząca: Michał Substyk – wieloletni praktyk na rynku zarówno nieruchomości mieszkaniowych w starych i nowo wybudowanych zasobach, jak i nieruchomości komercyjnych. Licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem deweloperskim w zakresie analiz rynku nieruchomości, planowania i realizacji procesów inwestycyjnych.