Z przyjemnością informuję, że członek Zarządu PFSZN Pan Jarosław Zieliński w dniu 10 listopada 2016 r. podczas Walnego Zgromadzenia CEPI-CEI w Luksemburgu został wybrany na Przewodniczącego Komitetu CEAB i tym samym został Wiceprezydentem CEPI-CEI.

Gratulujemy !!!