Maria Kowalska
Uroczystości jubileuszowe u Zarządców Nieruchomości

W dniach 26 – 27 września 2003 roku Lubelskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości obchodziło 5–cio lecie swego istnienia.

Uroczystość była okazją do spotkania przedstawicieli Zarządców z władzami miasta Lublina oraz przedstawicielami stowarzyszeń z innych miast zrzeszonych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zarządców Nieruchomości z siedzibą w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycił spotkanie Prezydent Federacji Pan Tadeusz Żurowski.

Prezes Stowarzyszenia, Pani Bogumiła Stolarczyk w swoim referacie przedstawiła najważniejsze kierunki działania Stowarzyszenia oraz jego osiągnięcia.

Ponieważ zawód Zarządcy to jeden z tych, które wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji, Stowarzyszenie dużą wagę przywiązuje do zawodowego dokształcania zarządców posiadających uprawnienia zawodowe. W tym celu organizuje okresowe szkolenia pozwalające na zaznajomienie się z aktualnie obowiązującymi przepisami, nowoczesnymi technologiami materiałów, wykonawstwa, rozliczania oraz stale zmieniającymi się zasadami niezbędnymi przy zarządzaniu nieruchomościami.

Stowarzyszenie dużą wagę przywiązuje również do kształcenia nowych zarządców organizując kursy kwalifikacyjne, praktyki zawodowe w formie warsztatów, a także postępowania kwalifikacyjne na licencję zarządcy nieruchomości.
Członkowie Stowarzyszenia reprezentują różne środowiska: firmy prywatne, spółdzielnie mieszkaniowe, spółki wojskowe, TBS – y.

Stowarzyszenie ma swoich przedstawicieli we władzach Federacji, Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i Odpowiedzialności Zawodowej, powołanych przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast działających przy Urzędzie.

Program obchodu 5–cio lecia Stowarzyszenia doskonale połączył część dydaktyczną uroczystości z zabawą integrującą środowisko.
Z prezentowanych wystąpień moją szczególną uwagę zwrócił referat przygotowany przez Lubelskie Centrum Zarządzania Nieruchomościami na temat: „Lokale socjalne nie tylko problemem gmin”.

Dla zaproszonych gości atrakcją było zwiedzanie sortowni odpadów KOM – EKO.

W programie spotkania było również zwiedzanie Starego Miasta. Na uznanie zasługuje rozmach, z jakim trwa rekonstrukcja i rewitalizacja nieruchomości znajdujących się na starówce.

Władze Miasta Lublina partycypują w odbudowie infrastruktury Starego Miasta, gdyż większość budynków należy do prywatnych właścicieli i dotowanie remontu budynków jest niemożliwe.

Wieczorem miała miejsce uroczysta kolacja, w której uczestniczyli do końca przedstawiciele samorządu miasta Lublina. Można było zaobserwować konsolidację władz miasta ze środowiskiem zarządców. Kuluarowo wymieniono doświadczenia. Są one różne w różnych miastach.

W przyjemnej atmosferze bawiono się do późnych godzin wieczornych.
Spotkanie jubileuszowe było przede wszystkim podsumowaniem 5 – cio letniej pracy Stowarzyszenia, a jednocześnie doskonałą płaszczyzną do wymiany doświadczeń i integracji środowiska.

Zaproszeni goście wyjeżdżali zadowoleni z miłego pobytu, zauroczeni serdecznością i gościnnością gospodarzy, jaką byli otaczani przez cały czas pobytu.

Osobiście wyniosłam z Lublina niezapomniane wrażenia i przyjemne wspomnienia, co przekazuję zachęcając pozostałe Stowarzyszenia do kultywowania uroczystości jubileuszowych.

P.S. Lubelskie Stowarzyszenie będzie organizatorem IV Kongresu Zarządców Nieruchomości w 2004 roku, na które serdecznie zaprasza.

Moi Drodzy!

Wszystkim Zarządcom Nieruchomości, zrzeszonym i niezrzeszonym, licencjonowanym i tym, którzy dopiero starają się o licencję, życzę wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku. Niech to będzie dla Was Dobry Rok!

Tadeusz Żurowski
Prezydent PFSZN