Szkolenie pt. „Zarządzanie najmem”, odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r.

Szkolenie skierowane jest do:

 • zarządców nieruchomości,
 • administratorów budynków mieszkalnych i komercyjnych
 • pracowników spółdzielni mieszkaniowych, zasobów komunalnych, TBS, nieruchomości publicznych.

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne funkcjonowania firm zarządzających najmem lokali.
 2. Zakres usług oraz kalkulacja wynagrodzenia firmy zarządzającej najmem.
 3. Forma i treść umowy o zarządzanie najmem lokalu.
 4. Forma i treść umowy najmu lokalu.
 5. Rozliczanie najmu lokalu (czynsz, media, podatki)
 6. Utrzymanie techniczne lokalu.
 7. Ocena stanu techniczno – użytkowego lokalu

Termin: 

 • 10 grudnia 2019, 9:00-15:00

Miejsce:

 • Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

Koszt:

 • 270 zł/os. + 23% VAT – członkowie PFSZN
 • 320 zł/os. + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Prowadzący: Maciej Kamiński

Karta-zgłoszeniowa-Zarządzanie najmem – 10.12.2019