ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH ZGODNIE Z WYBORAMI RADY KRAJOWEJ W DNIU 26 CZERWCA 2021 ROKU:

Prezydent PFSZN – Jolanta Janasik

Wiceprezydent PFSZN – Tomasz Pardo

Członkowie Zarządu PFSZN – Maria Kowalska, Maria Anna Kuczyńska, Witold Malinowski