ZARZĄD POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ ZAWODÓW NIERUCHOMOŚCIOWYCH ZGODNIE Z WYBORAMI RADY KRAJOWEJ W DNIU 29 MAJA 2015 ROKU:

Prezydent PFSZN – Jacek Szopiński

Wiceprezydent PFSZN – Jolanta Janasik

Członkowie Zarządu PFSZN – Maria Anna Kuczyńska, Zbigniew Pogorzelski, Jarosław Zieliński