„Zarządzanie nieruchomosciami o nieuregulowanych stanie prawnym” szkolenie 8 listopada 2010 r.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na znaczenie ustalenia stanu prawnego nieruchomości jako podstawowego elementu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami. Przekazanie informacji na temat roszczeń jakie mogą pojawić się przy gospodarowaniu nieruchomościami.

 

ADRESACI SZKOLENIA:
Wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, spółdzielnie mieszkaniowe, pracownicy jednostek gospodarujących publicznymi nieruchomościami, nabywcy nieruchomości (podmioty prawne i osoby fizyczne) – zarówno ci inwestycyjni jak i prywatni.

Program szkolenia:

1. Teoretyczne i praktyczne pojęcie stanu prawnego nieruchomości

2. Roszenia do nieruchomości

3. Jakie mogą być roszczenia do nieruchomości

4. Podstawy prawne roszczeń – z czego wynikają

5. Jak zarządzać nieruchomościami w roszczeniach – na przykładzie nieruchomości odzyskiwanych na podstawie dekretu o użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy

6. Przekazywanie nieruchomości (protokoły, kwestie rozliczeń, odszkodowania)

7. Co zrobić z odzyskanymi nieruchomościami – lokatorzy na nieruchomościach

8. Porządkowanie wpisów w dotyczących nieruchomości

Koszt: 250 zł/osoba (195 zł dla Członków PFSZN)
Termin: 8 listopada 2010 roku
Godziny: 10:00 – 16:00 (osiem godzin w ramach doskonalenia zawodowego)
Miejsce: Warszawa, ul. Towarowa 22

Osoba prowadząca: Jarosław Kowszuk autor licznych publikacji w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, zastępca naczelnika w Wydziale Zasobów Lokalowych, wieloletni pracownik Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.