Zmiana regulaminów rozliczania mediów i zasad rozliczeń po nowemu. – szkolenie 1 kwietnia 2022 r.

Czyli co niosą za sobą zmiany z 7 grudnia 2021 r. Prawo, orzecznictwo i praktyka

Zarząd i Biuro Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych z przyjemnością Zaprasza do udziału w Szkoleniu wielkanocnym PFSZN, które odbędzie się 1 kwietnia 2022 r. w godz. 12:00-17:00 w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym INVEST SMARDZEWICE przy ul. Klonowej 14, 97-213 Smardzewice nad Zalewem Sulejowskim.

Celem szkolenia jest przekazanie aktualnej wiedzy w zakresie wdrożenia zmian wynikających z nowych przepisów prawa energetycznego oraz ostatniego rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2021 r., a przede wszystkim wskazanie dobrych praktyk w tym m. in. przykładowy regulamin rozliczania mediów.

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli i zarządców budynków, firm zarządzających, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, zarządów wspólnot, pracowników urzędów gmin oraz innych podmiotów sprawujących nadzór właścicielski z mocy ustawy o własności lokali, w tym PKP, WAM, a także dla innych osób zainteresowanych tą tematyką.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. PRAWO NA CO DZIEŃ – wprowadzenie

1. Niedziałanie prawa wstecz

2. Związek lokalu z częścią wspólną

3. Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych

4. Prawo energetyczne art. 45a. c.

5. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ustawa o ochronie praw lokatorów

6. Kodeks karny – ochrona miru domowego

7. Rozporządzenie MI w sprawie przeciętnych norm zużycia wody, legalizacja urządzeń pomiarowych

8. Sankcje karne za nielegalne działania

9. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska – recenzja

II. ROZLICZANIE KOSZTÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

1. Stawka, a cena energii elektrycznej

2. Zróżnicowanie cen energii elektrycznej, skład ceny energii elektrycznej

3. Wyliczanie kosztu przy braku opomiarowania

III. ZASADY PODSTAWOWE

1. Odbiorca ciepła

2. Koszty dostawy mediów, w tym koszty dostawy gazu

3. Współczynniki redukcyjne

4. Problemy z eksploatacją

5. Własność urządzenia pomiarowego

6. Źródła ciepła w budynku i media poza sieciowe

IV. ROZLICZANIE KOSZTÓW CIEPŁA I WODY

1. Wymiennik c.o i wymiennik c.w.

2. Podstawowa zasada rozliczenia mediów

3. Iloraz rozliczenia kosztów

4. Mapa procesów rozliczenia kosztów

5. Przebieg procesu rozliczania

6. Algorytm rozliczania kosztów ciepła

7. Schemat rozliczenia ciepła, w tym przy pustostanach

8. Szczególne przypadki problemów z rozliczeniem

9. Powierzchnia użytkowa czy grzewcza

V. PRZYKŁADOWY NOWY REGULAMIN

Koszt szkolenia:

  • 280 zł netto + 23% VAT – członkowie Stowarzyszeń PFSZN
  • 340 zł netto + 23% VAT – pozostali uczestnicy

Dodatkowo, istnieje możliwość rezerwacji noclegu wyłącznie dla gości PFSZN:

  • 128,70 zł netto + VAT – pokój jednoosobowy ze śniadaniem / 1 doba
  • 157,41 zł netto + VAT – pokój dwuosobowy ze śniadaniami (koszt za 1 pokój) / 1 doba

Szkolenie poprowadzi Pan Wojciech Konieczny Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Nieruchomości TRANSFER, ekspert i biegły sądowy do spraw zarządzania nieruchomościami i rozliczeniami mediów.

Po szkoleniu serdecznie zapraszamy na wspólną kolację z DJ.

Aby wziąć udział należy wypełnić załączoną Kartę zgłoszeniową.

Zapraszamy!

Zespół PFSZN